CZYTAK
katalog książek
Ilość pozycji dostępnych w naszej bibliotece:8023
Ostatnia aktualizacja katalogu:03-04-2019
Jak wyszukiwać w katalogu on-line

Katalog biblioteczny w wersji on-line umożliwia przeszukiwanie zbiorów według różnych kryteriów: tytułu, autora, słów kluczowych i sygnatury. Po wybraniu odpowiedniego odnośnika zostanie wyświetlony formularz z możliwością wprowadzenia kryteriów wyszukiwania. Gdy wprowadzimy dane i naciśniemy przycisk "szukaj" zostanie wyświetlona tabela z listą wyszukanych pozycji z katalogu. Każdy wiersz tabeli to jedna pozycja i zawiera on sygnaturę, autora i tytuł. Sygnatura jest wyświetlona w formie odnośnika, którego wybranie spowoduje otwarcie nowego okna przeglądarki o nazwie "Opis katalogowy" zawierającego szczegółowe informacje o książce. Po jego zamknięciu powrócimy do listy wyszukanych pozycji. Okno "Opis katalogowy" można zamknąć za pomocą odnośnika "powrót do wyszukanych" lub przez Alt-F4.


Wprowadzanie danych do formularza:

  • wyszukiwanie według autora
    Aby wyszukać dostępne książki wybranego autora należy wypełnić zaróno pole imie jak i nazwisko. Jeżeli nie znamy pisowni imienia lub nazwiska wystarczy wpisać dowolny jego fragment.
  • wyszukiwanie według tytułu
    W jednym polu edycyjnym wpisujemy tytuł lub jego fragment.
  • wyszukiwanie według słów kluczowych
    Aby wyszukać pozycję w katalogu według słów kluczowych należy wpisać słowo lub jego fragment. Jeżeli wymagane jest aby w opisie katalogowym szukanych pozycji występowało więcej słów łącznie to należy je wpisać rozdzielając znakiem plusa +. MOżna wpisać fragmenty słów i zostaną one wyszukane
  • wyszukiwanie według sygnaturyMożemy tu wyszukać książki, których sygnatury są nam znane. Należy wpisać całą sygnaturę poszukiwanej książki

Wszelkie uwagi dotyczące witryny internetowej i wyszukiwarki w katalogu prosze kierować na adres:k.tesniarz@npn.com.pl, lub telefonicznie (22) 55 909 19

Wyszukiwanie w katalogu on-line

Powrót do strony głównej

Copyright (c) 2004-2005 by Spółdzielnia Nowa Praca Niewidomych|webmaster